Sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

khắc phục Sửa Lỗi mất bản quyền tất cả phần mềm trong bộ Adobe photoshop, Illustrator…. “This unlicensed phần mềm photoshop app has been disabled” với đang tìm cách làm khắc phục? hư Unlicensed Error xuất hiện nó trong photoshop sẽ khá khó chịu. Trong bài viết, bạn sẽ chỉ dẫn khách du lịch khắc chế một cách đơn giản. phương pháp này giúp đỡ bạn fix lỗi bao gồm cả những ứng dụng của Adobe Creative Cloud.

Khắc phục Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

hỏng “This unlicensed phần mềm photoshop app has been disabled” là gì?​

Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

hư “Adobe: The Unlicensed Adobe app will be Disabled soon.” thường xảy ra nếu bạn đang dùng một ứng dụng không hề có phiên bản quyền. phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop đã bắt gặp ra và nhu cầu người đặt hàng sắm phần mềm có bản quyền hoặc cho doanh nghiệp dùng càng nhiều 10 ngày trước lúc Adobe chặn hoàn toàn quyền truy cập của doanh nghiệp vào ứng dụng. Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

cách thức khắc phục và hạn chế một cách dễ dàng nhất là tìm bạn dạng quyền ứng dụng để ủng hộ nhà phát triển. tuy vậy, nếu bạn không mong muốn tìm phiên bản quyền và muốn khắc chế vấn đề này, sẽ có cách làm để khách hàng vượt mặt Adobe. mọi người sẽ có những cách sau để dùng Adobe phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop.

Phần 1: Chạy ứng dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop với tắt internet, Wifi​

nếu như bạn đang sử dụng phiên bản photoshop cờ rắc, người đặt hàng có khả năng tắt wifi, mạng internet lúc khởi động ứng dụng, phần mềm photoshop sẽ không thể dính nối đến internet và check bản quyền phần mềm. nếu bạn đã bị test bản quyền chỉ việc xóa photoshop với cài lại bản cờ rắc với cần nhớ khi mở phần mềm thì rất cần được ngắt dính nối internet.

2 tệp cần có tải về: CCStopper với DevNull .bat file.

Sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

Sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled
ở đây chính là phương pháp đơn giản nhất cơ mà vô cùng phiền phức và chỉ còn phải dùng tạm thời. những phương pháp tiếp sau đây sẽ giúp cho bạn giải quyết triệt để băn khoăn hơn.

Phần 2: dùng CCStopper & chặn tra cứu bản quyền bằng tệp tin Host​

Sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

Phần 3

1. tải 2 tệp CCStopper.zip ở liên kết bên trên.​

2. tiếp theo đó bung file & chạy tệp CCStopper có quyền quản lý viên (Run as Administrator).​

3. sau khoản thời gian khởi chạy CCStopper. Nó sẽ xuất hiện một bảng Script có những câu lệnh hơi một cách dễ dàng & phương pháp làm hoàn toàn tự nhiên.​

Cách sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

bạn lần lượt nhấp theo những bước sau (phím Q để quay lại).

Số 1: để nó dừng tất cả phần mềm Adobe đang làm việc
tiếp đó bấm số 2 để nó Địa chỉ cửa hàng file host sẽ cho chặn của cả truy cập đến Adobe để kiểm tra bản quyền
Số 3 để nó chế tạo file path làm cho ngăn chăn hội thoại tra cứu bạn dạng quyền.

(Mỗi lần cách làm dứt click phím Q để quay lại với làm bước kế)

4. sau khoản thời gian click số 3 nó sẽ xuất hiện một bảng Script khác như sau​

Sửa Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

người đặt hàng cũng bấm phím một để nó fix lỗi Start trial, tiếp theo đó click phím 2 để nó chặn tra cứu bạn dạng quyền ứng dụng. và nhấn phím 3 để nó ẩn folder Creative Cloud.

Lỗi mất bản quyền Adobe Photoshop, Illustrator This unlicensed disabled

nếu với người sử dụng Macbook

Đóng tất cả các lịch trình Adobe của công ty.
Mở Terminal (Command + phím cách, gõ “Terminal” với click enter).
Nhập “sudo nano /etc/hosts” bấm enter, nhập password của doanh nghiệp với bấm enter.
Cuộn xuống cuối tệp rồi copy và dán kể cả các địa chỉ IP từ danh dưới.
nhấn Control + X, bấm Y với bấm ENTER để quay lại màn hình hiển thị bao gồm của Terminal.
Dán lệnh này “sudo killall -HUP mDNSResponder && sudo dscacheutil -flushcache” & nhấn enter

# BLOCK ADOBE #
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
0.0.0.0 2ftem87osk.adobe.io
Chat Zalo
0903064855