Cách thêm tháng vào ngày trong Microsoft Excel

[ad_1]

Bạn muốn xem ngày đó sẽ là ngày nào sau khi bạn đã trôi qua một số tháng nhất định? Sử dụng Microsoft Excel’s EDATE , bạn có thể thêm (hoặc trừ) tháng cho một ngày cụ thể trong bảng tính của mình. Đây là cách sử dụng nó.

CÓ LIÊN QUAN: 13 Hàm Ngày và Giờ trong Microsoft Excel mà bạn nên biết

Cách hoạt động của hàm EDATE

Trong Excel’s EDATE , bạn chỉ định ngày (ngày nguồn) mà bạn muốn thêm tháng và số tháng cần thêm. Sau đó, Excel sẽ tính toán ngày kết quả và hiển thị nó trong ô đã chọn của bạn.

Để trừ các tháng cho một ngày, hãy nhập số tháng âm. Ví dụ: để xóa 3 tháng kể từ một ngày, hãy nhập -3 (trừ ba) thay vì chỉ 3 .

Thêm tháng vào một ngày trong Excel

Để bắt đầu quá trình cộng tháng, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

Trong bảng tính của bạn, hãy chọn ô mà bạn muốn xem ngày kết quả.

1.JiBnMqyl6S

Trong ô đã chọn của bạn, hãy nhập hàm sau và nhấn Enter. Trong chức năng này, thay thế C2 với ô chứa ngày nguồn của bạn và C4 với ô có số tháng cần thêm.

Mẹo: Chỉ là lời nhắc sử dụng dấu “-” (dấu trừ) trước số tháng nếu bạn muốn trừ các tháng cho ngày của mình.

=EDATE(C2,C4)

Nhập chức năng EDATE.

Trong ô đã chọn, bạn sẽ thấy ngày xảy ra sau khi thêm số tháng đã chỉ định của mình.

Kết quả của hàm EDATE.

Nếu bạn thấy một chuỗi số thay vì ngày kết quả, điều đó có nghĩa là ô của bạn không sử dụng định dạng ngày. Để khắc phục điều đó, trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab “Trang chủ”. Sau đó, trong phần “Số”, hãy nhấp vào menu thả xuống và chọn “Ngày Ngắn”.

Chọn "Ngày ngắn hạn" định dạng.

Bạn đã sẵn sàng.

Và đó là cách bạn biết ngày đó sẽ là ngày nào sau khi bạn thêm một số tháng cụ thể vào ngày nguồn. Rất hữu dụng!


Bạn có biết bạn cũng có thể thêm ngày thay vì tháng vào ngày tháng của mình không? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu cách thực hiện điều đó.

CÓ LIÊN QUAN: Cách thêm hoặc trừ ngày trong Microsoft Excel[ad_2]

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855