Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Tóm tắt

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 trên máy Dell, giúp khôi phục hệ thống khi gặp sự cố nghiêm trọng.

Giới thiệu

Cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 trên máy Dell sẽ giúp bạn khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu, xóa hết dữ liệu và cài đặt lại hệ điều hành Windows 10. Dịch vụ này rất hữu ích khi máy tính gặp sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như lỗi hệ thống, nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại.

FAQ

 • Dịch vụ chạy cài lại Win 10 là gì?
  Trả lời: Dịch vụ này sẽ khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu, xóa hết dữ liệu và cài đặt lại hệ điều hành Windows 10.

 • Khi nào nên sử dụng dịch vụ này?
  Trả lời: Chỉ nên sử dụng dịch vụ này khi máy tính gặp sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như lỗi hệ thống, nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại.

 • Có thể khôi phục dữ liệu đã mất sau khi chạy dịch vụ này không?
  Trả lời: Không, dịch vụ này sẽ xóa hết dữ liệu trên máy tính. Bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi chạy dịch vụ.

Các bước cài đặt

1. Truy cập chế độ Recovery

 • Khởi động lại máy tính.
 • Khi màn hình Dell xuất hiện, liên tục nhấn phím F12.
 • Chọn “Diagnostics” -> “Advanced Options” -> “Troubleshoot” -> “Reset this PC”.

2. Chọn tùy chọn khôi phục

 • Chọn “Remove everything” để xóa hết dữ liệu và cài đặt lại Win 10.
 • Chọn “Cloud download” để tải xuống phiên bản Win 10 mới nhất trực tuyến.
 • Chọn “Local reinstall” để cài đặt lại hệ điều hành hiện tại.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình

 • Quá trình cài đặt sẽ tự động diễn ra.
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

4. Thiết lập lại máy tính

 • Sau khi cài đặt xong, máy tính sẽ khởi động lại.
 • Bạn cần thiết lập lại hệ thống bằng cách chọn ngôn ngữ, vùng và cài đặt khác.

5. Cập nhật hệ thống

 • Sau khi thiết lập xong, bạn nên cập nhật hệ thống bằng cách vào “Settings” -> “Update & Security” -> “Windows Update”.

Các biện pháp phòng ngừa

 • Sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi chạy dịch vụ.
 • Đảm bảo máy tính có đủ dung lượng trống để cài đặt lại Win 10.
 • Kết nối máy tính với nguồn điện ổn định trong quá trình cài đặt.
 • Không tắt nguồn máy tính trong quá trình cài đặt.

Kết luận

Cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 trên máy Dell là một cách hiệu quả để khôi phục hệ thống khi gặp sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi chạy dịch vụ và đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn cẩn thận.

Từ khóa

 • Cài lại Win 10 Dell
 • Chế độ Recovery
 • Khôi phục hệ thống
 • Dịch vụ chạy cài lại
 • Xóa dữ liệu

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Máy Dell

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855