Cài đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Cài đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Cài đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Cài đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài Đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Tóm tắt

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 7 bằng USB. Hướng dẫn này bao gồm các bước chuẩn bị cần thiết, tạo USB có thể khởi động và các tùy chọn cài đặt khác nhau. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng cài đặt lại hệ điều hành Windows 7 trên máy tính của mình.

Giới thiệu

Cài đặt lại hệ điều hành là một giải pháp hữu hiệu khi máy tính của bạn gặp sự cố hệ thống hoặc bị nhiễm virus. Tuy nhiên, quá trình này có thể khá phức tạp nếu bạn không có kinh nghiệm cài đặt hệ điều hành. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước chi tiết về cách cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 7 bằng USB. Phương pháp này sẽ cho phép bạn cài đặt hệ điều hành mà không cần sử dụng đĩa DVD.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi cần những gì để cài đặt Windows 7 bằng USB?

Để cài đặt Windows 7 bằng USB, bạn cần:

 • Một USB có dung lượng ít nhất 4GB
 • ISO file của Windows 7
 • Phần mềm tạo USB có thể khởi động (ví dụ: Rufus, Universal USB Installer)

2. Tôi có thể sử dụng USB đã có dữ liệu để cài đặt Windows 7 không?

Không. Quá trình tạo USB có thể khởi động sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên USB. Vui lòng sao lưu bất kỳ dữ liệu quan trọng nào trước khi tiến hành.

3. Làm cách nào để biết USB có thể khởi động được thành công?

Sau khi tạo USB có thể khởi động, bạn có thể kiểm tra xem nó có hoạt động không bằng cách khởi động máy tính từ USB. Nếu máy tính khởi động thành công từ USB, USB đó có thể sử dụng được.

Các bước chuẩn bị

1. Tạo USB có thể khởi động

 • Tải xuống phần mềm tạo USB có thể khởi động yêu thích của bạn.
 • Chèn USB vào máy tính.
 • Chạy phần mềm tạo USB có thể khởi động và chọn ISO file của Windows 7.
 • Chọn USB làm đích và nhấp vào nút “Tạo”.

2. Khởi động từ USB

 • Tắt máy tính.
 • Chèn USB có thể khởi động vào máy tính.
 • Bật máy tính và vào BIOS (thường bằng cách nhấn F2, F10 hoặc DEL).
 • Đặt USB làm thiết bị khởi động đầu tiên.
 • Lưu cài đặt và khởi động lại máy tính.

Các tùy chọn cài đặt

Sau khi máy tính khởi động từ USB, bạn sẽ được trình bày với màn hình cài đặt. Có hai tùy chọn cài đặt chính:

 • Cập nhật: Tùy chọn này sẽ cập nhật hệ điều hành Windows 7 hiện có của bạn lên phiên bản mới hơn.
 • Tùy chỉnh: Tùy chọn này cho phép bạn cài đặt mới Windows 7.

Tùy chỉnh cài đặt

Nếu bạn chọn tùy chọn “Tùy chỉnh”, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện các bước sau:

1. Chọn ngôn ngữ cài đặt: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho quá trình cài đặt.

2. Chọn thời gian và định dạng tiền tệ: Chọn múi giờ, định dạng thời gian và định dạng tiền tệ của bạn.

3. Nhấp vào “Cài đặt ngay”: Nhấp vào nút “Cài đặt ngay” để bắt đầu quá trình cài đặt.

4. Đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp phép: Đọc kỹ thỏa thuận cấp phép và chọn “Tôi chấp nhận các điều khoản cấp phép”.

5. Chọn loại cài đặt: Chọn “Tùy chỉnh: Cài đặt Windows chỉ (nâng cao)”.

6. Chọn ổ đĩa cài đặt: Chọn ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows 7.

7. Định dạng ổ đĩa: Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng cho ổ đĩa cài đặt.

8. Bắt đầu cài đặt: Nhấp vào nút “Tiếp theo” để bắt đầu quá trình cài đặt.

Kết luận

Cài đặt lại hệ điều hành Windows 7 bằng USB là một quá trình dễ dàng nếu bạn làm theo các bước được nêu trong bài viết này. Bằng cách chuẩn bị đúng cách, tạo USB có thể khởi động và làm theo các tùy chọn cài đặt một cách cẩn thận, bạn có thể cài đặt lại hệ điều hành Windows 7 mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.

Thẻ từ khóa

 • Cài đặt Windows 7
 • USB có thể khởi động
 • Cài đặt tùy chỉnh
 • Tạo USB có thể khởi động
 • Khởi động từ USB

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Cài Windows 7 Bằng Usb

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855