Cài đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Cài đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Cài đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Cài đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài Đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Tóm Tắt

Hướng dẫn toàn diện về cách cài đặt dịch vụ cài Windows 10 và Windows 11 trên hệ điều hành Windows 10. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về các cài đặt cần thiết, các thành phần liên quan và các bước từng bước để đảm bảo cài đặt thành công.

Giới Thiệu

Việc cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11 trên hệ điều hành Windows 10 là một quá trình quan trọng nhưng phức tạp. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn thông tin toàn diện và hướng dẫn từng bước để đảm bảo cài đặt thành công, cho phép bạn tận hưởng các tính năng và lợi ích mới của hệ điều hành Windows mới nhất.

FAQ

 • Tôi có thể cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11 trên các phiên bản Windows 10 nào?

  • Dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11 chỉ có thể được cài đặt trên các phiên bản Windows 10 Professional, Enterprise và Education.
 • Tôi cần những gì để cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11?

  • Bạn sẽ cần có quyền quản trị trên máy tính của mình, tệp ISO của Windows 10 hoặc Windows 11 và không gian lưu trữ đủ trên ổ cứng của bạn.
 • Có bất kỳ rủi ro nào khi cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11 không?

  • Quá trình cài đặt thường an toàn, nhưng luôn có một số rủi ro liên quan đến việc thay đổi cài đặt hệ thống. Nên sao lưu dữ liệu của bạn trước khi tiến hành cài đặt.

Các Cài Đặt Cần Thiết

 • Kích hoạt Windows Defender Device Guard: Tính năng này cung cấp bảo vệ khỏi phần mềm độc hại.
 • Cài đặt Windows Deployment Services: Máy chủ Microsoft cung cấp dịch vụ triển khai hệ điều hành.
 • Cấu hình Máy Chủ DHCP: Máy chủ DHCP cấp địa chỉ IP cho các máy khách trong mạng.
 • Tạo Hình Ảnh Triển Khai: Tạo hình ảnh Windows 10 hoặc Windows 11 được sử dụng để cài đặt trên máy khách.
 • Cài đặt vai trò Máy Chủ Cài Đặt Remote: Vai trò này cho phép cài đặt các hệ điều hành từ xa.

Các Thành Phần Liên Quan

 • Tệp ISO của Windows 10 hoặc Windows 11: Giúp tạo hình ảnh triển khai.
 • Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK): Cung cấp các công cụ để tạo hình ảnh triển khai.
 • Windows Deployment Services (WDS): Máy chủ lưu trữ và triển khai hình ảnh hệ điều hành.
 • Máy Chủ Cài Đặt Remote (RIS): Cho phép triển khai hệ điều hành từ xa.
 • Máy Khách Mạng (PXE): Máy tính được khởi động từ mạng và cài đặt hệ điều hành từ xa.

Các Bước Cài Đặt

1. Cài Đặt Các Cài Đặt Trước Yêu Cầu

Đảm bảo đã hoàn thành các cài đặt trước được yêu cầu, bao gồm kích hoạt Windows Defender Device Guard, cài đặt Windows Deployment Services và cấu hình máy chủ DHCP.

2. Tạo Hình Ảnh Triển Khai

Sử dụng Windows ADK để tạo hình ảnh triển khai Windows 10 hoặc Windows 11 bằng tệp ISO của hệ điều hành.

3. Cài Đặt Vai Trò Máy Chủ Cài Đặt Remote

Trên máy chủ WDS, cài đặt vai trò Máy Chủ Cài Đặt Remote để kích hoạt cài đặt hệ điều hành từ xa.

4. Cấu Hình Máy Khách Mạng (PXE)

Cấu hình máy khách mạng để khởi động từ mạng (PXE) và tải hình ảnh triển khai từ máy chủ WDS.

5. Khởi Động Máy Khách Mạng

Khởi động máy khách mạng từ mạng để bắt đầu quá trình cài đặt hệ điều hành.

Kết Luận

Việc cài đặt dịch vụ cài đặt Windows 10 và Windows 11 trên hệ điều hành Windows 10 đòi hỏi sự chuẩn bị và cấu hình cẩn thận. Bằng cách tuân theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể đảm bảo cài đặt thành công và tận hưởng các lợi ích của hệ điều hành Windows mới nhất.

Từ Khóa:

 • Dịch vụ cài đặt Windows 10
 • Dịch vụ cài đặt Windows 11
 • Cài đặt Windows từ xa
 • Windows Deployment Services
 • Windows Assessment and Deployment Kit

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Cài Win 10 Và Windows 11 Trên Win 10

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855