Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Tổng quan tóm tắt

Hướng dẫn này cung cấp các bước chi tiết để cài đặt dịch vụ cài driver USB trên hệ điều hành Windows 7, giúp giải quyết tình trạng không nhận hoặc hoạt động không đúng của các thiết bị ngoại vi được kết nối qua cổng USB.

Giới thiệu

Driver USB là thành phần phần mềm thiết yếu cho phép giao tiếp giữa hệ điều hành Windows 7 và các thiết bị ngoại vi được kết nối qua cổng USB. Tuy nhiên, đôi khi dịch vụ cài đặt driver USB có thể gặp sự cố, dẫn đến tình trạng không nhận thiết bị hoặc các lỗi khác. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần cài đặt lại dịch vụ cài đặt driver USB.

Câu hỏi thường gặp

Q: Tôi sẽ cần những gì để cài đặt lại dịch vụ cài đặt driver USB?

A: Bạn chỉ cần có quyền quản trị và máy tính đang chạy hệ điều hành Windows 7.

Q: Tôi có thể gây hại cho máy tính của mình nếu làm theo hướng dẫn này không?

A: Không. Miễn là bạn làm theo hướng dẫn cẩn thận, bạn sẽ không gây bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính.

Q: Sau khi cài đặt dịch vụ cài đặt driver USB, tôi có cần khởi động lại máy tính không?

A: Có. Bạn nên khởi động lại máy tính để đảm bảo các thay đổi có hiệu lực.

Các chủ đề chính

Kiểm tra tình trạng dịch vụ cài đặt driver USB

 • Xác định xem dịch vụ cài đặt driver USB có được khởi động hay không.
 • Kiểm tra loại khởi động của dịch vụ, thường là “Tự động”.
 • Đảm bảo dịch vụ không bị vô hiệu hóa.

Tải về và cài đặt bản cập nhật mới nhất cho dịch vụ cài đặt driver USB

 • Truy cập trang web của Microsoft để tải xuống bản cập nhật mới nhất.
 • Chạy trình cài đặt và làm theo hướng dẫn.
 • Khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.

Cài đặt dịch vụ cài đặt driver USB theo cách thủ công

 • Mở Dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên.
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
  sc config usbstor start= auto
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
  net start usbstor

Giải quyết các lỗi phổ biến với dịch vụ cài đặt driver USB

 • Mã lỗi 10: Dịch vụ chưa được khởi động hoặc bị vô hiệu hóa.
 • Mã lỗi 12: Tệp khởi động bị hỏng hoặc thiếu.
 • Mã lỗi 487: Truy cập dịch vụ bị từ chối.

Gỡ cài đặt và cài đặt lại dịch vụ cài đặt driver USB

 • Mở Dấu nhắc lệnh với tư cách quản trị viên.
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
  sc delete usbstor
 • Nhập lệnh sau và nhấn Enter:
  pnputil /add-driver "%systemroot%infusb.inf" /install
 • Khởi động lại máy tính.

Kết luận

Việc cài đặt lại dịch vụ cài đặt driver USB là một cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi qua cổng USB. Bằng cách làm theo các bước được mô tả trong hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng khôi phục chức năng dịch vụ và đảm bảo các thiết bị USB hoạt động bình thường.

Thẻ từ khóa

 • cài đặt driver usb
 • dịch vụ cài đặt driver usb
 • lỗi dịch vụ cài đặt driver usb
 • khắc phục sự cố dịch vụ cài đặt driver usb
 • Windows 7

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Cài Driver Usb Cho Win 7 Nhanh

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855