Tùy chọn “Mở mặc định” không hiển thị trên Windows 7

[ad_1]

Tùy chọn “Mở bằng” không hiển thị Windows 7Làm thế nào để khôi phục chức năng Open With trên Windows 7? Nhấp vào Bắt đầu> Chạy. Gõ “regedit” và nhấn Enter, để mở sổ đăng ký. Đi tới lệnh HKEY_CLASSES_ROOT Unknown shell openas . Đặt giá trị của khóa này thành “C: % Windir% rundll32.exe …

[ad_2]

Sửa mạng tại nhà Quận 9

Sửa mạng tại nhà Quận 10

Sửa mạng tại nhà Quận 1

sửa mạng tại nhà quận 2

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855