Tự động mở bản cập nhật Office

[ad_1]

Thay vì kiểm tra thủ công xem Open Office của bạn có cần cập nhật hay không, bạn có thể định cấu hình bộ Open Office của mình để tự động tải xuống các bản cập nhật có sẵn.

Làm cách nào để định cấu hình cập nhật tự động trong Open Office?

  • Khởi chạy bất kỳ chương trình Open Office nào (ví dụ: Writer).
  • Nhấp vào Công cụ> Tùy chọn> Cập nhật trực tuyến
  • Kiểm tra hai tùy chọn sau:
    • Kiểm tra các bản cập nhật tự động
    • Tự động tải xuống các bản cập nhật

© OpenOffice

[ad_2]

sửa máy tính quận 5 tại nhà

Sửa máy tính quận 8 tại nhà

Sửa máy tính quận 7 tại nhà

sửa máy tính quận 6 tại nhà

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855