Tắt thành phần màn hình Windows 7

[ad_1]

Tắt thành phần màn hình Windows 7Làm thế nào để tắt cấu phần màn hình trên Windows 7? Nhấp vào Bắt đầu> Bảng điều khiển> Hệ thống và Bảo mật> Hệ thống Nhấp vào “Cài đặt hệ thống nâng cao s” Trong cửa sổ Thuộc tính Hệ thống, chuyển đến tab Nâng cao và nhấp vào nút Cài đặt …

[ad_2]

Sửa mạng tại nhà Quận 9

Sửa mạng tại nhà Quận 10

Sửa mạng tại nhà Quận 1

sửa mạng tại nhà quận 2

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855