Nút lệnh thêm VBA trong Excel theo chương trình

[ad_1]

Thêm một nút lệnh VBA với mã tương ứng của nó không phải là một nhiệm vụ phức tạp. Nó chỉ yêu cầu một chút kiến ​​thức về Excel và macro. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách.

Mã nút lệnh VBA là gì?

Với VBA, các nút có thể gọi macro, hiển thị thông báo và thực hiện các chức năng khác. Sử dụng VBA để thêm nhiều chức năng hơn vào trang tính Excel mà không cần có kiến ​​thức về các chi tiết kỹ thuật của thuộc tính Nút lệnh VBA hoặc các chức năng như nhấp vào Nút lệnh VBA.

Sao chép mã vào mô-đun tương ứng và xác nhận rằng nút đang hoạt động. Người ta có thể tăng chức năng của trang tính bằng cách thêm một Nút lệnh VBA với mã tương ứng của nó. Phần mềm Văn phòng rõ ràng đã phát triển hơn bao giờ hết.

Dán hai phần mã này vào một mô-đun chung (Ví dụ: Mô-đun1).

Sub CreateButton()      
Dim Obj As Object      
Dim Code As String      
Sheets("Sheet1").Select      
'create button      
  Set Obj = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", _      
  Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=200, Top:=100, Width:=100, Height:=35)      
  Obj.Name = "TestButton"      
'button text      
  ActiveSheet.OLEObjects(1).Object.Caption = "Test Button"      
'macro text      
  Code = "Sub ButtonTest_Click()" & vbCrLf      
  Code = Code & "Call Tester" & vbCrLf      
  Code = Code & "End Sub"      
'add macro at the end of the sheet module      
  With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.Name).CodeModule      
    .insertlines .CountOfLines + 1, Code      
  End With      
End Sub      
Sub Tester()      
  MsgBox "You have click on the test button"      
End Sub

Tải về ở đâu?

Ghé thăm diễn đàn của chúng tôi để biết thêm các thủ thuật Microsoft excel!

[ad_2]

Sửa mạng internet tại nhà quận bình thạnh

Sửa mạng internet tại nhà quận phú nhuận

sửa mạng internet tại nhà quận gò vấp

Sửa mạng internet tại nhà quận bình tân

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855