Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Tóm tắt

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt dịch vụ Remote Desktop Services trên máy chủ Windows Server 2016 để có thể truy cập và điều khiển máy chủ từ xa bằng máy tính khác.

Giới thiệu

Với dịch vụ Remote Desktop Services (RDS), bạn có thể cho phép người dùng từ xa kết nối với máy chủ của mình và sử dụng các ứng dụng và nguồn lực trên máy chủ đó. Điều này có thể rất hữu ích cho các mục đích quản trị, hỗ trợ kỹ thuật hoặc cho phép người dùng làm việc từ xa.

FAQ

1. Tôi cần những gì để thiết lập RDS?

 • Máy chủ Windows Server 2016
 • Quyền quản trị trên máy chủ
 • Truy cập Internet

2. Tôi có thể truy cập RDS từ hệ điều hành nào?

 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • iOS
 • Android

3. Tôi có cần mua thêm giấy phép không?

 • Bạn cần giấy phép Client Access License (CAL) cho mỗi người dùng sẽ kết nối với RDS.

Cài đặt dịch vụ RDS

1. Cài đặt vai trò RDS

 • Mở Server Manager.
 • Chọn Manage > Add Roles and Features.
 • Chọn Remote Desktop Services trong danh sách vai trò.
 • Nhấp vào Next.

2. Chọn loại cài đặt

 • Chọn Remote Desktop Session Host.
 • Nhấp vào Next.

3. Chọn Server Role

 • Chọn RD Virtualization Host.
 • Nhấp vào Next.

4. Xác nhận cài đặt

 • Kiểm tra các tùy chọn cài đặt.
 • Nhấp vào Install.

5. Cấu hình tường lửa

 • Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn cần cấu hình tường lửa để cho phép kết nối tới dịch vụ RDS.
 • Mở Windows Firewall trong Control Panel.
 • Nhấp vào Inbound Rules.
 • Chọn New Rule.
 • Chọn Port và nhập 3389 vào trường Specific local ports.
 • Nhấp vào Next.
 • Chọn Allow the connection.
 • Nhấp vào Next.
 • Đặt tên cho quy tắc và nhấp vào Finish.

Các thành phần của RDS

1. RD Web Access

 • RD Web Access cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng và máy tính từ xa thông qua trình duyệt web.

 • Các tính năng quan trọng:

  • Truy cập ứng dụng và máy tính từ xa
  • Cổng thông tin cho người dùng
  • Tích hợp với Active Directory

2. RD Session Host

 • RD Session Host cung cấp các phiên máy tính để bàn từ xa cho người dùng.

 • Các tính năng quan trọng:

  • Tạo và quản lý các phiên máy tính để bàn từ xa
  • Hỗ trợ nhiều màn hình
  • Đồ họa máy tính từ xa

3. RD Connection Broker

 • RD Connection Broker quản lý kết nối giữa người dùng và RD Session Host.

 • Các tính năng quan trọng:

  • Cân bằng tải kết nối
  • Quản lý cấp phép
  • Xác thực người dùng

4. RD Gateway

 • RD Gateway cung cấp kết nối an toàn tới dịch vụ RDS từ bên ngoài mạng nội bộ.

 • Các tính năng quan trọng:

  • Kết nối từ xa an toàn
  • Xác thực hai yếu tố
  • Kiểm soát truy cập

5. RD Licensing

 • RD Licensing cấp và quản lý giấy phép CAL cho người dùng kết nối với RDS.

 • Các tính năng quan trọng:

  • Cấp và theo dõi giấy phép CAL
  • Quản lý thời hạn giấy phép
  • Đảm bảo người dùng được cấp phép

Kết luận

Cài đặt và cấu hình dịch vụ RDS trên máy chủ Windows Server 2016 giúp bạn cung cấp khả năng truy cập và điều khiển máy chủ từ xa. Bằng cách tận dụng các thành phần khác nhau của RDS, bạn có thể tạo ra một giải pháp truy cập từ xa linh hoạt và an toàn cho tổ chức của mình.

Thẻ từ khóa:

 • Remote Desktop Services (RDS)
 • Windows Server 2016
 • Truy cập từ xa
 • Máy tính để bàn từ xa
 • Truy cập ứng dụng từ xa

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855