Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Bằng File Iso

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Bằng File Iso

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Bằng File Iso

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Bằng File Iso

Cài Đặt Máy Tính Tại Nhà

Cài đặt Dịch vụ chạy cài lại Win 10 bằng File Iso

Tóm tắt ngắn gọn

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 bằng file ISO. Dịch vụ này sẽ cho phép bạn tạo một môi trường cài đặt Win 10 có thể khởi động từ xa, giúp bạn dễ dàng triển khai hệ điều hành trên nhiều máy tính.

Giới thiệu

Cài đặt lại hệ điều hành Windows là một tác vụ phổ biến trong môi trường IT. Có nhiều cách để thực hiện việc này, bao gồm sử dụng đĩa cài đặt, USB hoặc tệp ISO. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào việc cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 bằng tệp ISO.

Câu hỏi thường gặp

1. Dịch vụ chạy cài lại Win 10 là gì?
Dịch vụ chạy cài lại Win 10 là một dịch vụ cho phép bạn tạo môi trường cài đặt Win 10 có thể khởi động từ xa. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để triển khai hệ điều hành trên nhiều máy tính một cách dễ dàng.

2. Tôi cần những gì để cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10?
Bạn cần có những thứ sau:

 • Tệp ISO của Windows 10
 • Máy chủ DHCP
 • Máy chủ TFTP
 • Máy chủ WDS

3. Làm cách nào để biết dịch vụ chạy cài lại Win 10 đã được cài đặt thành công?
Bạn có thể kiểm tra nhật ký sự kiện của máy chủ WDS để biết thông tin về trạng thái cài đặt. Bạn cũng có thể thử khởi động máy tính từ môi trường cài đặt Win 10 để xác minh xem nó có hoạt động bình thường không.

Các bước cài đặt

Cấu hình máy chủ DHCP

 • Cấu hình máy chủ DHCP để cung cấp địa chỉ IP cho máy khách WDS.
 • Thêm tùy chọn DHCP 66 để chỉ định máy chủ TFTP.
 • Thêm tùy chọn DHCP 67 để chỉ định tên tệp khởi động WDS.

Cấu hình máy chủ TFTP

 • Cài đặt máy chủ TFTP trên máy chủ WDS.
 • Sao chép tệp khởi động WDS (Boot.wim) vào thư mục gốc của máy chủ TFTP.

Cấu hình máy chủ WDS

 • Mở Trình quản lý triển khai Windows (WDS).
 • Nhấp vào nút “Thêm máy chủ WDS”.
 • Nhập địa chỉ IP của máy chủ WDS và nhấp vào nút “Thêm”.
 • Nhấp vào nút “Tạo môi trường khởi động từ xa”.
 • Chọn tệp ISO của Windows 10 và nhấp vào nút “Thêm”.
 • Nhập tên cho môi trường WDS và nhấp vào nút “Tạo”.
 • Nhấp vào nút “Khởi động lại dịch vụ WDS”.

Khởi động máy tính từ môi trường WDS

 • Khởi động máy tính từ môi trường mạng.
 • Nhấn phím F12 để vào menu khởi động.
 • Chọn môi trường WDS đã tạo từ menu khởi động.
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows 10.

Kết luận

Cài đặt dịch vụ chạy cài lại Win 10 bằng tệp ISO là một cách hiệu quả để triển khai hệ điều hành trên nhiều máy tính. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng tạo môi trường cài đặt Win 10 có thể khởi động từ xa và bắt đầu triển khai hệ điều hành.

Từ khóa

 • Cài đặt Win 10
 • Cài đặt WDS
 • Môi trường cài đặt khởi động từ xa
 • Tệp ISO
 • Triển khai hệ điều hành

Cài Đặt Phần Mềm Máy Tính

Cài đặt Dịch Vụ Chạy Cài Lại Win 10 Bằng File Iso

Sửa Máy Tính Tại Nhà

 

Chat Zalo
0903064855