Cách cài đặt và sử dụng Bash trên Windows 11

[ad_1]

Bash (Bourne Again Shell) là dòng lệnh và giao diện người dùng đồ họa được phân phối với tất cả các bản phân phối Linux. Sử dụng Bash trên Windows 10 không phải là một quá trình đơn giản. Tuy nhiên, Windows 11 bao gồm một Hệ thống con Windows được nâng cấp dành cho Linux (WSL 2.0) cho phép bạn cài đặt và sử dụng Bash dễ dàng hơn bao giờ hết.

Phiên bản mới của WSL chạy một nhân Linux thực sự bên trong một máy ảo. Điều này có nghĩa là bất kỳ bản phân phối Linux nào bạn chạy dưới WSL đều bao gồm Bash.

Cách cài đặt WSL và Bash trên Windows 11

Để cài đặt và chạy hệ điều hành Linux bao gồm Bash trên hệ thống Windows 11 của bạn, trước tiên bạn cần cài đặt WSL. Trên Windows 11, đây là một quá trình đơn giản bằng cách sử dụng Windows Terminal. Không khởi chạy CMD (Command Prompt) – Windows Terminal là một ứng dụng khác.

1. Chọn nút Bắt đầu và nhập “thiết bị đầu cuối” vào trường tìm kiếm. bên trong Thiết bị đầu cuối Windows ngăn chọn Chạy như quản trị viên.

Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Ghi chú: Nếu Windows Terminal không khởi chạy, bạn có thể cần phải cập nhật nó. Truy cập Microsoft Store và cài đặt phiên bản Windows Terminal mới nhất.

2. Nhập lệnh sau: wsl –install, tại dấu nhắc lệnh và nhấn đi vào. Lệnh đơn này sẽ tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của Hệ thống con Windows dành cho Linux. Tải xuống có dung lượng vài trăm megabyte nên quá trình cài đặt có thể mất một chút thời gian để kết thúc.

1658745856 964 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

3. Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo: “Thao tác được yêu cầu thành công.” Khi bạn thấy thông báo này, hãy khởi động lại hệ thống của bạn để hoàn tất cài đặt WSL. Bạn có thể gõ tắt máy / r / t 0 trong Windows Terminal để bắt đầu khởi động lại.

4. Sau khi hệ thống của bạn khởi động lại, quá trình sẽ tiếp tục bằng cách cài đặt Ubuntu làm bản phân phối Linux mặc định. Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu cho hệ thống Linux.

1658745856 653 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

5. Khi bạn đã hoàn tất, Ubuntu sẽ tự động khởi chạy vào Bash shell. Bạn có thể sử dụng các lệnh tương tự mà bạn thường sử dụng trong Linux, bao gồm cả việc cài đặt các ứng dụng Linux vào môi trường ảo này.

1658745856 321 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

6. Bạn có thể cài đặt các bản phân phối Linux khác nếu muốn. Để xem những cái nào có sẵn để cài đặt, hãy mở lại Windows Terminal (Powershell), nhập wsl –list –onlinevà hãy nhấn đi vào. Bạn sẽ thấy các tùy chọn như Opensuse, Debian và các tùy chọn khác.

1658745856 80 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

7. Bạn có thể cài đặt bất kỳ bản phân phối nào trong số này bằng cách gõ wsl –install -d << tên bản phân phối >> vào Windows Terminal. Quá trình tương tự như cài đặt Ubuntu trước đó sẽ lặp lại và bạn sẽ cần nhập tên người dùng và mật khẩu để hoàn tất cài đặt.

Ghi chú: Bạn cũng có thể cài đặt bất kỳ bản phân phối Linux nào trên Windows từ Microsoft Store.

Cách khởi chạy Distro Linux của bạn và sử dụng Bash

Có hai phương pháp bạn có thể sử dụng để khởi chạy bản phân phối Linux của mình. Nếu bạn đã cài đặt Ubuntu, bạn có thể chọn menu Bắt đầu, nhập Ubuntuvà chọn ứng dụng Ubuntu để khởi chạy nó.

1658745856 380 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Ngoài ra, bạn có thể khởi chạy Windows Terminal và chỉ cần gõ lệnh Ubuntu để khởi chạy Linux Bash shell trong môi trường Ubuntu.

1658745856 396 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Để xem danh sách tất cả các lệnh Linux có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong Bash, hãy nhập trợ giúp -d.

1658745856 673 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Bạn có thể biết thêm chi tiết về các lệnh riêng lẻ bằng cách gõ Cứu giúp theo sau là tên lệnh. Ví dụ, giúp printf trả về chi tiết lệnh và thông tin về từng tham số lệnh.

1658745856 685 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Một số lệnh Bash phổ biến hơn mà hầu hết mọi người sử dụng khi họ mới bắt đầu bao gồm:

  • Chế độ tương tác: Gõ lệnh vào giao diện dòng lệnh (Windows Terminal).
  • Chế độ hàng loạt: Chạy một tệp văn bản chứa tất cả các lệnh bạn muốn Linux thực thi theo thứ tự. Nhiều người tạo các tập lệnh này bằng cách sử dụng cú pháp lập trình.

Cách chạy Bash Script trong Windows

Để chạy một tập lệnh trong Bash, chỉ cần tạo một tệp văn bản bằng trình chỉnh sửa tệp yêu thích của bạn như Notepad và lưu nó vào một vị trí mà bạn sẽ nhớ.

Một điều độc đáo về tập lệnh Bash là dòng đầu tiên phải là “#!” theo sau là đường dẫn của đường dẫn cơ sở Linux của bạn. Để xem đó là gì, hãy khởi chạy Ubuntu và nhập cái nào bash vào cửa sổ dòng lệnh. Điều này sẽ cung cấp đường dẫn Bash.

1658745856 195 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Tạo một tệp văn bản mới và bao gồm dòng đầu tiên đó ở trên cùng. Trong trường hợp của ví dụ này, đó sẽ là:

#! / user / bin / bash

1658745856 352 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Làm theo dòng này với mỗi lệnh tuần tự mà bạn muốn Linux chạy. Trong ví dụ này:

  • Dòng 1: Sử dụng tiếng vang lệnh hiển thị văn bản cho người dùng trên màn hình.
  • Dòng 2: Kết hợp tiếng vang với ngày lệnh để trả về ngày hôm nay.
  • Dòng 3: Kết hợp tiếng vang với tôi là ai lệnh để trả lại tên người dùng của bạn.

Lưu tệp văn bản này bằng một .sh sự mở rộng. Hãy nhớ đường dẫn đến tệp này.

Tiếp theo, mở Windows Terminal và sử dụng đĩa CD lệnh để điều hướng đến đường dẫn mà bạn đã lưu tập lệnh Bash.

Để chạy tập lệnh, hãy nhập bash << tên tập lệnh >>.

1658745857 390 Cach cai dat va su dung Bash tren Windows 11

Đây là một ví dụ rất đơn giản, nhưng điều này cho thấy cách bạn có thể sử dụng một tệp như vậy để tạo ra toàn bộ các chương trình tập lệnh Bash. Ngay cả các câu lệnh lập trình như câu lệnh IF cũng có sẵn để bao gồm khả năng ra quyết định trong tập lệnh của bạn.

Trang web SS64 cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú với tất cả các lệnh Bash có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong thiết bị đầu cuối Bash hoặc các tập lệnh Bash của mình.

Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng tập lệnh shell Linux để sao lưu một thư mục.

[ad_2]

Đánh giá dịch vụ post
Chat Zalo
0903064855